PANORAMA DIARY | Iphoneography blog | Alien spot

Lądowisko UFO

Miejsce to obserwowane na zdjęciu satelitarnym wygląda istotnie zaskakująco, jednakże jego pochodzenie należy ściśle powiązać z Ziemianami. W XIX wieku przybyli na te tereny osadnicy z Niemiec, opuszczając je finalnie z powodu bardzo niskiej jakości gleb. Jeziorko jest najprawdopodobniej pozostałością po instalacji do wydobywania torfu przeznaczanego do nawożenia.

blog iphoneograficzny, drzewa, dziwne jezioro, ewelin, fotografia panoramiczna, iphoneografia, Jarek Januszewski, jezioro, krajobraz, miejsce lądowania obcych, pamiętnik panoramiczny, panorama, Polska, zdjęcie, zielone jezioro